தமிழீழ மருத்துவக் கல்லூரியின் இரண்டாவது அணியில் மருத்துவராக கற்று தமிழீழத்தின் போராளி மருத்துவராக தனது வாழ்வை தமிழீழ விடியலுக்காக அர்ப்பணித்தவரின் நிழல்ப்படங்களைத் தாங்கிய பதிவு இது.