குருநாகல் மகப்பேற்று வைத்தியர் சேகு சிஹாப்டீன் மொஹமட் சாஃபிக்கு எதிராக இதுவரையில் 429 முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன.

குருணாகலை போதனா வைத்தியசாலை, தம்புள்ளை ஆதார வைத்தியசாலையில், மற்றும் தம்புள்ளை காவல்துறை நிலையம் ஆகிய இடங்களில் இந்த முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன.