நிலவானவளின் நினைவுகள்

… உன் வாசம் நிறைந்து என் தேகம் சுமந்த இனிய நினைவு ஒன்று இன்றும் என்னோடு பயணிக்கிறது… காதலியாய் காத்திருந்த வாழ்வைத் தூக்கி வீசிய ஈழ வேலியின் காவல்ப்பூவே உன்னை விட நெஞ்சமர்ந்து என்னைத்...

நாமும் மனிதரே…!

வானம் முழுக்க மழை மேகம் நிலம் நிறைந்த ஈரம் - ஆனால் நாங்கள் நா நனைக்க நீரின்றி கிடக்கிறோம் தேன் குடிக்கும் ஈக்கள் கூட்டம் ஊர் முழுக்க மொய்த்து கிடக்கஉயிர் வாழ தீனி கேட்டு - உரிமைக்காய் இறைஞ்சி கிடக்கிறோம் எங்கள்...

முள்ளிவாய்க்கால்

கட்டுரைகள்