லெப் கேணல் ராஜனின் வீரச்சாவுக்கு 24 மணி நேரத்துக்குள் பதிலடித் தாக்குதல் செய்த...

27.08.1992 அன்று மாதகல் பகுதியில் எதிரியால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவடைந்த தளபதி லெப்.கேணல் ராஜன் உள்ளிட்ட போராளிகளின் வீரச்சாவிற்கு பதிலடித்தாக்குதல் ஒன்றை நடத்தும்படி தலைவர் அவர்களால் தளபதி சொர்ணம் அவர்களுக்கு கூறப்பட்டது. உண்மையிலேயே காவலரன்களையோ...

முள்ளிவாய்க்கால்

கட்டுரைகள்